Etaloniranje ("Kalibracija")

Laboratorija za metrologiju je stručno, tehnički osposobljena, akreditovana laboratorija (akredaticoni broj: 02-041) za obavljanje usluga etaloniranja (“kalibraciju”) u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 u oblasti: električne veličine.

Detaljan obim akreditacije možete videti ovde.

U toku je priprema za proširenje akreditacije na merila neelektričnih veličina, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.Zahtev za etaloniranje ("kalibraciju") mernih uređaja:

  Zahtev za etaloniranje uređaja
  Zahtev za etaloniranje uređaja