News

Imenovanje prema novim Pravilnicima - 16.03.2018.

Od strane Ministarstva privrede Kvalitet a.d. je imenovan kao telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema:

Close